Garanția Produselor

Garanția Produselor

Produsele cumpărate prin intermediul acestui site beneficiază de garanție conform prevederilor legale. Garanția reprezintă angajamentul asumat de Vânzător față de Cumpărător, de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, dacă acesta nu corespunde condițiilor în care a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare și comenzii Clientului.

RECLAMAȚII CU PRIVIRE LA GREȘELI DE TIPAR SAU GREȘELI DE FABRICAȚIE ORI REALIZAREA DEFECTUOASĂ A UNUI PRODUS
Produsele de pe site-ul nostru sunt produse realizate la comadă, personalizate integral, ele neexistând fizic în stoc. Acest lucru înseamnă că în cazul în care s-a strecurat o greșeală pe macheta pe care clientul și-a dat Bunul de Tipar (formulare utilizată întocmai sau orice altă formulare de accept transmisă de către client în mailul de confirmare a machetei grafice), se impune refacerea în totalitate a produselor cu eroare, iar toată cheltuiala aferentă refacerii produselor cu defect îi revine Cumpărătorului.

Produsele de pe site-ul nostru nu sunt produse de serie, sunt produse realizate manual si de aceea pot avea mici diferențe de realizare în cazul în care sunt solicitate mai multe produse de același fel.

Produsele de pe site-ul nostru pot diferi ca și ton de culoare față de prezentarea din site, față de macheta primită pe mail sau față de un lot comandat anterior. Aceste diferențe sunt datorate faptului că vizualizarea modelelor/fotografiilor/machetelor poate fi făcută pe dispositive diferite, care nu redau culoarea reală și care nu sunt neaparat calibrate profesional. Diferențele de culoare de la un lot la altul din același produs (printate în zile diferite) sunt datorate sistemului de calibrare și ajustare automată pe care le suportă mașina cu care se printează.
 
Toate informațiile prezentate mai sus nu pot fi considerate greșeli de tipar sau greșeli de fabricație ori realizare defectuoasă a unui produs.
 
1. PENTRU GREȘELILE DE TIPAR
Dacă există o greșeală de tipărire din vina Vânzătorului, adică textul sau grafica tipărite pe produs diferă față de ultima machetă pe care clientul și-a dat acordul de tipar (Bun de Tipar), produsele vor fi retipărite pe cheltuiala Vânzătorului iar Cumpărătorul nu va trebui să mai plătească nimic.
Această situație implică urmatoarele obligații:
-      Cumpărătorul trebuie să notifice Vânzătorul cu privire la inadvertențele întâlnite la produs (grețelile de tipar) în termen de maxim 48 ore de la primirea produsului;
-      Vânzătorul are obligația de a lua act de plângerea Cumpărătorului cu privire la greșeala de tipar și de a-i transmite acestuia toate detaliile cu privire la modul de soluționare a problemei în termen de maxim 48 ore (zile lucrătoare) de la primirea notificării transmise de Cumpărător;
-      Cumpărătorul are obligația să returneze produsul sau acele părți componente ale produsului care fac obiectul greșelii de tipar, daca Vânzătorul solicită acest lucru;
-      Vânzătorul are obligația de a suporta toate cheltuielile de transport cu privire la returnarea de către Cumpărător a produselor/elementelor ce compun produsul care prezintă greșeli de tipar și retrimiterea produselor refăcute, cât și cheltuielile legate de refacerea/repararea produsului;
-      Vânzătorul are obligația de a reface produsul respectând timpii de lucru pe care îi are declarați în site, precum la comanda inițială (termen lucru machete și termen executare produs) ;
-      În cazul în care Cumpărătorul nu notifică Vânzătorul și implicit nu returnează produsul/elementul cu deficiențe, atunci înseamnă că acceptă produsul/elementul așa cum este și renunță la dreptul de a i se reface.
Dacă există o greșeală de tipărire din vina clientului, adică textul sau grafica tipărite pe produs sunt conforme cu ultima machetă pe care clientul și-a dat acordul de tipar (Bun de Tipar), dar acesta din urmă dorește refacerea produselor, acestea  vor fi retipărite și livrate pe cheltuiala Cumpărătorului iar Vânzătorul nu este obligat să mai plătească nimic.
Această situație implică urmatoarele obligații:
-      Cumpărătorul trebuie să notifice Vânzătorul cu privire la inadvertențele întâlnite la produs (greșelile de tipar) în termen de maxim 48 ore de la primirea produsului;
-      Vânzătorul are obligația de a lua act de notificarea Cumpărătorului cu privire la greșeala de tipar și de a-i transmite acestuia toate detaliile cu privire la modul de soluționare a problemei în termen de maxim 48 ore (zile lucrătoare) de la primirea notificării transmise de Cumpărător;
-      Cumpărătorul are obligația să returneze produsul sau acele părți componente ale produsului care fac obiectul greșelii de tipar, dacă Vânzătorul solicită acest lucru;
-      Cumpărătorul are obligația de a suporta toate cheltuielile de transport cu privire la returnarea de către Cumpărător a produselor/elementelor ce compun produsul care prezintă greșeli de tipar și retrimiterea produselor refăcute, cât și cheltuielile legate de refacerea/repararea produsului;
-      Vânzătorul are obligația de a reface produsul respectând timpii de lucru pe care îi are declarați în site, precum la comanda inițială (termen lucru machete și termen executare produs)
-      În cazul în care Cumpărătorul nu notifică Vânzătorul și implicit nu returnează produsul/elementul cu deficiențe, atunci înseamnă că acceptă produsul/elementul așa cum este și renunță la dreptul de a i se reface.
 
2. PENTRU GREȘELILE DE FABRICAȚIE ORI REALIZAREA DEFECTUASĂ A PRODUSULUI
DEFECTUL PRODUSULUI PUS ÎN CIRCULAȚIE 
Defectul produsului este condiţia centrală a angajării răspunderii în cazul de faţă.
Art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 240/2004 prevede că produsul cu defecte este acel produs care nu oferă siguranţa la care persoana este îndreptăţită să se aştepte, ţinându-se seama de toate împrejurările, inclusiv de modul de prezentare a produsului, de toate utilizările sale previzibile şi de data punerii în circulaţie.
Defectul produsului înseamnă orice deficienţă a acestuia, indiferent că este vorba de un viciu de fabricaţie, o greşeală de concepţie ori pur şi simplu de faptul că produsul nu oferă siguranţa la care persoana este îndreptăţită să se aştepte.
În schimb, aşa cum prevede art. 2 alin. (2) din Legea nr. 240/2004un produs nu poate fi considerat cu defecte numai pentru că, ulterior, un produs similar perfecţionat a fost pus în circulaţie. În acest context greșelile de fabricație/realizarea defectuasă a produsului presupun lipsa unor elemente care compun produsul și/sau adăugarea unor elemente în plus și/sau neefectarea unor manopere așa cum prevede descrierea produsului pe site.
Dacă realizarea defectuoasă se referă la un element care compune un produs și acel element poate fi realizat, refăcut, retușat fără a fi necesară refacerea integrală a produsului, atunci Vânzătorul nu poate fi tras la răspundere decât pentru acel element, având obligația de a-l reface și de a-l returna Cumpărătorului pe cheltuiala sa, în același timp de lucru ca și la comanda inițială.
Această situație implică urmatoarele obligații:
-      Cumpărătorul trebuie să notifice Vânzătorul cu privire la greșelile de fabricație/realizarea defectuoasă întâlnite la produs (lipsa unor elemente care  compun produsul și/sau adăugarea unor elemente în plus și/sau neefectarea unor manopere așa cum prevede descrierea produsului pe site) în termen de maxim 48 ore de la primirea produsului;
-      Vânzătorul are obligația de a lua act de plângerea Cumpărătorului cu privire la greșelile de fabricație/realizarea defectuoasă întâlnite la produs și de a-i transmite acestuia toate detaliile cu privire la modul de soluționare a problemei în termen de maxim 48 ore (zile lucrătoare) de la primirea notificării transmise de Cumpărător;
-      Cumpărătorul are obligația să returneze produsul sau acele părți componente ale produsului care fac obiectul greșelii de fabricație/realizării defectuoase întâlnite la produs, dacă Vânzătorul solicită acest lucru;
-      Vânzătorul are obligația de a suporta toate cheltuielile de transport cu privire la returnarea de către Cumpărător a produselor/elementelor ce compun produsul care prezintă greșelile de fabricație/realizarea defectuoasă întâlnite la produs și retrimiterea produselor refăcute, cât și cheltuielile legate de refacerea/repararea produsului;
-      Vânzătorul are obligația de a reface produsul respectând timpii de lucru pe care îi are declarați în site, precum la comanda inițială (termen lucru machete ți termen executare produs);
-      În cazul în care Cumpărătorul nu notifică Vânzătorul și implicit nu returnează produsul/elementul cu deficiențe, atunci înseamnă că acceptă produsul/elementul așa cum este și renunță la dreptul de a i se reface.

Vânzătorul nu poate fi tras la răspundere pentru realizarea defectuoasă a unei comenzi integrale decât în limita valorii comenzii respective. Acest lucru înseamnă refacerea comenzii așa cum a fost ea transmisă inițial de către Cumpărător.